"Щоб правильно намітити шляхи індивідуальної допомоги педагогу, потрібно глибоко вивчити систему його роботи... та ознайомитись із тим, як він працює над підвищенням теоретичного і педагогічного рівня." В. Сухомлинський

18 січня 2022

Розрахунок середнього бала атестата у 2022 році

У 2022 році для конкурсного відбору осіб, які вступають до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, при розрахунку конкурсного бала враховується значення середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

Випускникам шкіл, які вступатимуть до закладів вищої освіти, потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата. При цьому середній бал атестата не вноситься в додаток до атестата, оскільки це не передбачено затвердженими МОН зразками документів про повну загальну середню освіту. Відповідні роз’яснення надані МОН у листах від 20 червня 2018 року та 24 червня 2020 року.

Під час подання заяви до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді – випускникові школи треба самостійно розрахувати середній бал атестата. Правильність обчислення середнього бала буде перевірена приймальною комісією закладу вищої освіти.

Середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин.

Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).

Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою він розрахований. Якщо за неправильною, то вступнику потрібно самостійно розрахувати бал за правильною методикою і вказувати його під час подання заяви про вступ. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним.

У разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому кабінеті. Якщо згодом вступник виявить помилку в розрахунку, то зможе виправити її самостійно до подання першої заяви до закладу вищої освіти. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

 15 шаблонів завдань у Jamboard
Google Jamboard - безкоштовна, проста й багатофункціональна онлайн-дошка, на якій учні можуть виконувати найрізноманітніші практичні завдання індивідуально або всі разом. Універсальні типи завдань представлені в цих шаблонах:
 • мозковий штурм;
 • шкала;
 • 2 категорії;
 • 3 категорії;
 • 4 категорії;
 • SWOT-аналіз;
 • промені;
 • 6 капелюхів;
 • діаграма Венна;
 • кола Ейлера;
 • ранжування;
 • критерії;
 • класифікація;
 • відповідність;
 • кроссенс.
Придбати можна тут: https://umity.in.ua/product/?id=577103
Переглянути запис вебінару з оглядом шаблонів: https://umity.in.ua/webinar/?id=767968

05 січня 2022

Калейдоскоп відкритих уроків у грудні